Ekshumacja zwłok

Sztuczne kwiaty

 

Ekshumacja zwłok polega na wydobyciu ludzkich zwłok lub szczątków (za zwłoki uważa się ciała osób zmarłych, zaś szczątki – to popioły powstałe wskutek kremacji zwłok, przy czym w obu przypadkach zasady postępowania są takie same) z miejsca pochówku w celu przeniesienia ich do innego grobu. Najczęściej rodziny zlecają przeprowadzenie ekshumacji, gdy bliska osoba została pochowana w znacznej odległości od ich miejsca zamieszkania lub kiedy chcą przenieść jej szczątki do rodzinnego grobowca.

 

Warunki przeprowadzenia ekshumacji zwłok

Wykwalifikowany personel Domu Pogrzebowego Gąsowski dysponuje sprzętem niezbędnym do przeprowadzenia ekshumacji oraz samochodami odpowiednio przystosowanymi do przewozu zwłok i szczątków ludzkich.

Regulacje i wymagania formalne związane z ekshumacją zwłok:

  • musi być ona przeprowadzona w okresie od 16 października do 15 kwietnia – inny termin musi zostać zatwierdzony przez Powiatowy Inspektorat Sanitarny,
  • powinna być przeprowadzana w godzinach porannych,
  • wymagane są zgody na przeprowadzenie ekshumacji od zarządców cmentarzy: tego, na którym aktualnie znajdują się szczątki oraz tego, na który  zostaną przeniesione szczątki,
  • konieczna jest także zgoda Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego, który wykonuje nadzór nad przeprowadzaną ekshumacją,
  • osoby dokonujące ekshumacji powinny stosować środki ochrony osobistej,
  • osoby uczestniczące w ekshumacji zwłok powinny zastosować środki ostrożności zalecone przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
  • w przypadku gdy ekshumacja dokonywana jest przed upływem 20 lat od pochówku zwłoki lub szczątki wydobywa się wraz z trumną, którą bez otwierania umieszcza się w skrzyni wybitej blachą,
  • jeśli ekshumacja ma miejsce ponad 20 lat od pochówku, wydobyte z ziemi szczątki wraz z zachowanymi elementami trumny umieszcza się w nowej trumnie,
  • ponowny pochówek powinien nastąpić najszybciej jak to możliwe po zakończeniu ekshumacji, w tym celu należy trumnę wydobyć ze skrzyni i umieścić w nowym grobie bez jej uprzedniego otwierania,
  • wszelkie użyte podczas ekshumacji zwłok narzędzia tj. mata do składowania ziemi z grobu czy skrzynia na trumnę muszą zostać niezwłocznie umyte oraz drobiazgowo zdezynfekowane.