Ekshumacja zwłok

kopanie grobuW naszych zakładach pogrzebowych w Wasilkowie i Białymstoku oferujemy ekshumację zwłok. Jest to proces, który wymaga nie tylko odpowiednich zezwoleń, ale również specjalistycznych urządzeń. W ten sposób można zachować restrykcyjne normy sanitarne, a jednocześnie przetransportować szczątki zmarłego w sposób godny.

Ekshumacja zwłok – na czym polega?

Ekshumacja zwłok polega na wydobyciu ludzkich zwłok lub szczątków (za zwłoki uważa się ciała osób zmarłych, zaś szczątki – to popioły powstałe wskutek kremacji zwłok, przy czym w obu przypadkach zasady postępowania są takie same) z miejsca pochówku w celu przeniesienia ich do innego grobu. Najczęściej rodziny zlecają przeprowadzenie ekshumacji, gdy bliska osoba została pochowana w znacznej odległości od ich miejsca zamieszkania lub kiedy chcą przenieść jej szczątki do rodzinnego grobowca. 

Warunki przeprowadzenia ekshumacji zwłok

W naszym domu pogrzebowym w Białymstoku oraz w biurze w Wasilkowie mogą Państwo uzyskać wszystkie potrzebne informacje dotyczące ekshumacji zwłok. Specjaliści służą pomocą w zakresie organizacji, a także przeprowadzenia tego skomplikowanego procesu. Warto wiedzieć, że nasz wykwalifikowany personel dysponuje sprzętem niezbędnym do przeprowadzenia ekshumacji oraz samochodami odpowiednio przystosowanymi do przewozu zwłok i szczątków ludzkich.

Regulacje i wymagania formalne związane z ekshumacją zwłok:

 • musi być ona przeprowadzona w okresie od 16 października do 15 kwietnia – inny termin musi zostać zatwierdzony przez Powiatowy Inspektorat Sanitarny,
 • powinna być przeprowadzana w godzinach porannych,
 • wymagane są zgody na przeprowadzenie ekshumacji od zarządców cmentarzy: tego, na którym aktualnie znajdują się szczątki oraz tego, na który  zostaną przeniesione szczątki,
 • konieczna jest także zgoda Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego, który wykonuje nadzór nad przeprowadzaną ekshumacją,
 • osoby dokonujące ekshumacji powinny stosować środki ochrony osobistej,
 • osoby uczestniczące w ekshumacji zwłok powinny zastosować środki ostrożności zalecone przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
 • w przypadku gdy ekshumacja dokonywana jest przed upływem 20 lat od pochówku zwłoki lub szczątki wydobywa się wraz z trumną, którą bez otwierania umieszcza się w skrzyni wybitej blachą,
 • jeśli ekshumacja ma miejsce ponad 20 lat od pochówku, wydobyte z ziemi szczątki wraz z zachowanymi elementami trumny umieszcza się w nowej trumnie,
 • ponowny pochówek powinien nastąpić najszybciej jak to możliwe po zakończeniu ekshumacji, w tym celu należy trumnę wydobyć ze skrzyni i umieścić w nowym grobie bez jej uprzedniego otwierania,
 • wszelkie użyte podczas ekshumacji zwłok narzędzia tj. mata do składowania ziemi z grobu czy skrzynia na trumnę muszą zostać niezwłocznie umyte oraz drobiazgowo zdezynfekowane.

Kto może wystąpić o ekshumację zwłok?

Na początku warto zaznaczyć, że ekshumacja zwłok lub szczątków może być dokonana wyłącznie w określonych przypadkach. Z prośbą o ekshumacje mogą wystąpić jedynie osoby uprawnione do pochowania zwłok i posiadające stosowne zezwolenia właściwego inspektora sanitarnego.

Do osób uprawnionych należą:

 • małżonek(a) osoby zmarłej,
 • potomek w linii prostej: dziecko, wnuk, prawnuk itd.,
 • przodek w linii prostej: rodzice, dziadkowie, pradziadkowie itd.,
 • krewny boczny do czwartego stopnia pokrewieństwa,
 • powinowaty w linii prostej do pierwszego stopnia,
 • osoba dobrowolnie do tego się zobowiązująca.

W razie pojawienia się pytań dotyczących ekshumacji zapraszamy do kontaktu z naszym biurem w Wasilkowie lub domem pogrzebowym w Białymstoku. Nasi specjaliści udzielą Państwu wszystkich potrzebnych informacji.