Zasady postępowania w przypadku zgonu

łóżko szpitalne1. Jeżeli śmierć osoby nastąpiła w domu w godzinach nocnych, dniach świątecznych lub w sobotę i niedzielę należy zadzwonić na pogotowie pod nr 999 lub 112 z telefonu komórkowego. Lekarz pogotowia ratunkowego stwierdza zgon i wystawia kartę informacyjną.
Jeżeli śmierć nastąpiła w domu w godzinach pracy lekarza rodzinnego, należy zadzwonić do przychodni, wówczas to lekarz rodzinny stwierdza zgon oraz wystawia kartę zgonu.
Jeżeli osoba zmarła nie miała lekarza rodzinnego, kartę zgonu jest zobowiązany wystawić lekarz pogotowia na miejscu.

2. Jeżeli śmierć osoby nastąpiła z przyczyn nienaturalnych i ciało zostało przetransportowane do ZMS (Zakladu Medycyny Sądowej):

* należy wystąpić do Prokuratury o pozwolenie na odebrania ciała
* po autopsji kartę zgonu wystawia ZMS

3. Jeżeli śmierć osoby nastąpiła z przyczyn nienaturalnych, a mimo to odstąpiono od czynności śledczych i zostało to potwierdzone na odwrocie karty informacyjnej

* karta zgonu wystawiana jest tak samo jak w przypadku pkt. a,

4. Jeżeli śmierć osoby nastąpiła w szpitalu:

* kartę zgonu wystawia lekarz prowadzący