Akt zgonu

urzędnik z pieczątkąKarta zgonu podlega rejestracji w Urzędzie Stanu Cywilnego w miejscu zgonu.

Wymagane dokumenty do rejestracji zgonu:

  • karta statystyczna wraz z kartą zgonu
  • dowód osobisty lub paszport osoby zmarłej
  • dowód osobisty osoby zgłaszającej

Karta zgonu zawierająca adnotacje USC dotyczącą rejestracji zgonu stanowi podstawowy dokument niezbędny do podjęcia czynności związanych z pochowaniem osoby zmarłej.