Pomagamy osobom poszkodowanym w wypadkach

MIAŁEŚ  WYPADEK?
PRZYJDŹ  DO  NAS  I POZNAJ  SWOJE  PRAWA.

POMAGAMY  OSOBOM  POSZKODOWANYM  W  WYPADKACH,  NIE  TYLKO  NAJNOWSZYCH, ALE TAKŻE  WSZYSTKICH  TYCH, KTÓRE  ZDARZYŁY  SIĘ  W  CIĄGU  OSTATNICH  10  LAT.

Jeżeli zostałeś poszkodowany w wypadku
odnosząc obrażenia ciała nie z własnej winy?

Pomożemy Ci uzyskać:

1. Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę.
2. Odszkodowanie na pokrycie kosztów leczenia urazu,będącego skutkiem wypadku w tym:

 • kosztów zakupu leków.
 • kosztów związanych z dodatkowym odżywianiem w okresie leczenia i rehabilitacji,
 • kosztów konsultacji u specjalistów
 • kosztów środków opatrunkowych i przyrządów rehabilitacyjnych,
 • kosztów związanych z dodatkową opieką podczas leczenia,

 

wypadek

Refundacja kosztów leczenia

 • kosztów poniesionych na zakup sprzętu ortopedycznego i protez,
 • kosztów związanych z dowozem poszkodowanego na leczenie oraz przejazdami
  osób bliskich w celu odwiedzin w szpitalu,
 • kosztów przygotowania do wykonywania innego zawodu (jeżeli w wyniku wypadku osoba poszkodowana straciła możliwość wykonywania dotychczasowej pracy zarobkowej).

3.Rentę dla wyrównania szkód o charakterze trwałym,w tym rentę na zwiększone potrzeby (związane na przykład z opieką nad poszkodowanym i stałymi kosztami leczenia)
oraz rentę z tytułu utraconego dochodu (gdy poszkodowany utraci zdolność do pracy zarobkowej).

Jeżeli w wyniku wypadku straciłeś osobę bliską.
Najbliżsi osoby zmarłej mogą otrzymać:
1. Odszkodowanie dla członków rodziny zmarłego, których sytuacja życiowa uległa znacznemu pogorszeniu wskutek tej śmierci oraz rentę alimentacyjną dla tych bliskich, którym zmarły dostarczał środki do życia.
2. Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę (stratę moralną) wskutek śmierci osoby bliskiej.
3. Refundację kosztów pochówku (niezależnie od odszkodowania uzyskanego z ZUS) w skład którego wchodzą:

 • koszty zakupu wieńców,
 • koszty zakupu odzieży żałobnej,
 • koszty usługi pogrzebowej,
 • koszty stypy,
 • koszt postawienia nagrobka.

Zwrot utraconych dochodów, renty z towarzystw ubezpieczeniowych.
W skład świadczonych przez nas usług wchodzą:

 • bezpłatne doradztwo,
 • zgłoszenie szkody w towarzystwie ubezpieczeniowym,
 • skompletowanie wszystkich niezbędnych do prowadzenia sprawy dokumentów,
 • ocenę faktycznego rozmiaru szkody,
 • wykonanie opinii medycznych,celem ustalenia faktycznego uszczerbku na zdrowiu i określenia konsekwencji  urazów  w przyszłości,
 • sprawne i profesjonalne poprowadzenie sprawy przed ubezpieczycielem w ramach postępowania ugodowego,
 • kontrolę prawidłowości i terminowość działań ubezpieczyciela,
 • sprawne i profesjonalne prowadzenie sprawy na drodze postępowania sądowego,systematycznie informowanie Klienta o przebiegu postępowania.