Zwyczaje pogrzebowe w Polsce

Śmierć od zawsze była wydarzeniem, które miało duże znaczenie w naszej kulturze i życiu społecznym. Nic więc dziwnego, że przez wieki kształtowały się zwyczaje, które w mniejszym lub większym stopniu są widoczne również obecnie. O jakie obrządki chodzi?

Dawne zwyczaje pogrzebowe w Polsce

Zwyczaje, które były praktykowane jeszcze kilkadziesiąt lat temu niemal w całej Polsce to m.in.:

  • trzymanie ciała w domu do momentu pogrzebu,
  • otwieranie okien, tak by dusza zmarłego mogła swobodnie ulecieć do nieba,
  • ubieranie zmarłego w odświętną, białą, pozbawioną dziur i supłów odzież,
  • umieszczanie na zamkniętych powiekach zmarłego monet,
  • organizowanie czuwania, w którym brała udział cała rodzina i sąsiedzi,
  • zasłanianie luster ustawionych w domu.

Jakie zwyczaje pogrzebowe są praktykowane obecnie?

Wiele z wymienionych wyżej zwyczajów przeszło już do historii lub jest praktykowanych jedynie w określonych częściach Polski. W zbiorowej świadomości dalej możemy jednak znaleźć wiele przesądów, które – jak się uważa – warto wypełniać "na wszelki wypadek".

Pokłosiem dawnych praktyk i wierzeń jest obecnie m.in. tworzenie konduktu żałobnego, który odprowadza trumnę z ciałem na miejsce pochówku.

Inne zwyczaje, które można spotkać to:

  • rzucanie garści ziemi na trumnę składaną w grobie,
  • organizowanie stypy, czyli uroczystego poczęstunku dla rodziny i przyjaciół,
  • wystawianie trumny – przebiega to jednak nieco inaczej niż wcześniej, ponieważ trumna nie powinna być otwarta, a ciało rzadko wystawiane jest na widok publiczny.

Warto jednak dodać, że współczesne pogrzeby ulegają coraz większej laicyzacji i że przybierają obecnie najróżniejsze formy, w pełni dopasowane do indywidualnych oczekiwań rodziny zmarłego. Decyduje o tym m.in. coraz szersza oferta usług pogrzebowych Białystok.

nieboszczyk 1