Międzynarodowy transport zwłok - najważniejsze procedury

Śmierć za granicą i transport zwłok z jednego kraju do drugiego stał się przez ostatnie lata dość sporym problemem. Globalizacja społeczeństw i migracja jest coraz powszechniejsza. Będąc obywatelem jednego państwa, można żyć i pracować na drugim końcu świata. Jednak w przypadku śmierci, często rodzina zmarłego chce go sprowadzić do kraju, by móc go pochować.

Prawne aspekty przewozu zwłok z zagranicy

Regulacje prawne jasno określają procedury i zasady transportu zwłok z zagranicy. W pierwszej kolejności należy wystąpić z wnioskiem o transport zwłok, skierowanym do starosty właściwego dla miejsca przyszłego pochówku. Wniosek jest darmowy i rozpatrywany w ciągu trzech dni od dnia złożenia. W następnej kolejności wniosek przekazywany jest do urzędu konsularnego w państwie, z którego ma być przewieziony zmarły. Konsul wydaje właściwe zaświadczenie na transport zwłok, przy czym trzeba mieć na uwadze, czy w danym kraju wymagane są dodatkowe dokumenty lub procedury prawne, związane z takim przewozem zwłok.

Transport zwłok – wymagania

Do transportu zwłok na odległość większą niż 60 km zatrudnia się profesjonalne firmy, posiadające pojazdy oznakowane i wyposażone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pojazd taki musi mieć trwałe oznaczenie jego przeznaczenia, być wyposażony w kabinę oraz osobną część, wyłożoną łatwo zmywalnym materiałem, na którym będzie stała zabezpieczona przed przesuwaniem się trumna lub inny pojemnik na zwłoki. Każdorazowo po przetransportowaniu zwłok, obowiązkowe jest przeprowadzenie pełnej dezynfekcji części pojazdu, w której przewożony był zmarły lub jego szczątki.

Po dostarczeniu trumny na miejsce, zwłoki muszą być od razu pochowane. Jeśli osoba zmarła za granicą na chorobę zakaźną, transport jej zwłok możliwy jest dopiero po upływie dwóch lat od zgonu.

karawan z trumną 1