Kremacja czy pochówek tradycyjny – co wybrać?

Wybór formy pochówku zależy wyłącznie od woli zmarłego wyrażonej za życia lub decyzji jego bliskich. Chociaż w naszym kraju nadal preferowany jest pochówek tradycyjny, czyli złożenie ciała zmarłego w trumnie do grobu (inhumacja), to możliwe jest również przeprowadzenie kremacji, a następnie pochowanie urny z prochami.

Pochówek tradycyjny preferowany w Polsce

Zarówno ze względów religijnych, jak i z powodu ogólnie przyjętego w Polsce zwyczaju, pochówek tradycyjny jest najczęściej wykonywany. Chociaż Kościół Katolicki od lat 60. XX wieku kremację akceptuje, to jednak nadal preferowana jest inhumacja, czyli pochówek szkieletowy. Jednocześnie rodzinie łatwiej jest podjąć decyzję o tej formie pochówku – nie z powodów praktycznych, ale przede wszystkim organizacyjnych i społecznych. Nawet jeśli po kremacji odbywa się pogrzeb w obrządku katolickim, bliscy niejednokrotnie muszą się tłumaczyć przed innymi osobami z wyboru akurat tej formy pochówku, co rzadko się zdarza w przypadku tradycyjnego złożenia ciała do grobu. Mogą też pojawić się pewne komplikacje organizacyjne, gdyż nie wszystkie zakłady pogrzebowe zapewniają usługi kremacji.

Są to główne czynniki, które determinują wybór pochówku tradycyjnego. Jednak z praktycznego punktu widzenia jest też wiele argumentów przemawiających za kremacją.

Pogrzeb z kremacją coraz częściej wybierany

Niewątpliwie pogrzeby z kremacją w ostatnich latach odbywają się w Polsce coraz częściej. Chociaż pochówki tradycyjne są powszechniejszą formą w naszym kraju, to jednak spopielenie zwłok stanowi najstarszy na świecie sposób pochówku zmarłych. Nasz zakład pogrzebowy świadczy kompleksowe usługi z zakresu pogrzebów z kremacją, dlatego też decydując się na tę formę pochówku, nasi Klienci mają zapewnioną kompleksowe wsparcie.

Bardzo wiele argumentów przemawia na korzyść tej metody. Koszty pochówku z kremacją mogą być niższe i jest to forma bardziej przyjazna środowisku. Urny zajmują zdecydowanie mniej miejsca na cmentarzach, które już teraz w wielu miastach borykają się z problemem coraz bardziej ograniczonej przestrzeni. Kremacja jest też tańszym i łatwiejszym w realizacji rozwiązaniem w przypadku międzynarodowego transportu zwłok.

Tradycyjny pogrzeb 1