Jak postępuje się ze zwłokami osoby zmarłej na chorobę zakaźną?

Utrata bliskiej osoby jest ogromnym ciosem dla najbliższej rodziny. Według prawa, w normalnych okolicznościach, ciało nie może być pochowane przed upływem 24 godzin. Pochówek musi nastąpić najpóźniej po upływie 72 godzin, a jeśli termin jest odroczony, ciało musi zostać złożone w zakładzie pogrzebowym do czasu pochowania. Takie są przepisy dla osób zdrowych. A co z osobami chorymi na choroby zakaźne?

Postępowanie ze zwłokami osób chorych na choroby zakaźne

Zgodnie z przepisami zwłoki osób zmarłych na niektóre choroby zakaźne należy natychmiast po stwierdzeniu zgonu usunąć z mieszkania i pochować na najbliższym cmentarzu przed upływem 24 godzin od chwili zgonu.

Transport zwłok może się odbywać jedynie po uprzednim zawinięciu zwłok w płótno nasączone środkiem do dezynfekcji i ułożeniu go w trumnie, którą również się odkaża. Na trumnę nakłada się szczelny specjalny worek z tworzywa sztucznego, który po pochówku się spala. Transport odbywa się bezpośrednio z miejsca zgonu na cmentarz.

Jakie czynności można wykonać przy osobie zmarłej na choroby zakaźne?

Poza czynnościami niezbędnymi do transportu zwłok nie wolno ich dotykać, a w pomieszczeniu, gdzie się one znajdują, nie mogą zbierać się ludzie. Trumna musi być wyposażona w 5 cm warstwę substancji płynochłonnej. Pomieszczenie i wszystkie przedmioty należące do zmarłego, z którymi miał styczność (włącznie ze środkiem transportu), odkaża się.

Jeśli osoba zmarła na chorobę zakaźną, której nie ma w wykazie chorób zakaźnych, zabrania się dotykania zwłok poza czynnościami przygotowania do trumny, przy czym zwłoki obmywa się środkiem dezynfekującym. Po złożeniu ciała w trumnie zamyka się ją i odkaża z zewnątrz.

Rodzina osoby zmarłej na choroby zakaźne nie ma możliwości pożegnania jej tak, jak w przypadku śmierci osoby zdrowej.

mężczyzna w kombinezonie pakuje trumnę do auta 1