Formalności pogrzebowe krok po kroku

Odejście bliskie osoby zawsze stanowi trudny emocjonalnie okres. Dodatkowym obciążeniem jest to, w jaki sposób zaopiekować się ciałem zmarłego, zorganizować pogrzeb i pozyskać na niego odpowiednie środki. Niestety wiąże się to także z formalnościami, które należy dopełnić oraz  z pozyskaniem aktu zgonu i przedstawieniem odpowiednich zaświadczeń, aby otrzymać konieczne środki.

Członek rodziny nad grobem zmarłego

 

 

Na jakiej podstawie wydaje się akt zgonu? 

Podstawą do wydania aktu zgonu jest karta zgonu. Należy ją pobrać od lekarza rodzinnego lub lekarza pogotowia. Jeżeli bliski zmarł w czasie pobytu w szpitalu, to taką kartę wydaje oddział, na którym był leczony. Śmierć bliskiej osoby należy zgłosić w Urzędzie Stanu Cywilnego, pod który podlegał zmarły lub szpital czy hospicjum, w którym zmarł. Zgon należy zgłosić do maksymalnie trzech dni od jego nastąpienia i może zrobić to jedynie rodzina zmarłego lub administrator budynku, w którym znaleziono ciało, jeżeli brak kontaktu z najbliższymi. W wypadku zgonu, który był skutkiem choroby zakaźnej, termin skraca się do 24 godzin. Do złożenia takiej informacji zobowiązany jest również szpital, w którym przebywał zmarły.

 

Wsparcie pieniężne dla rodziny zmarłego

W zależności od tego, czy osoba zmarła pobierała świadczenia takie jak emeryturę, rentę lub zasiłek emerytalny należy zwrócić do ZUS w celu pobrania zasiłku pogrzebowego, który pomaga zminimalizować koszty pochówku. Członkowie rodziny, wśród których wymienia się m.in. małżonka, dzieci, rodziców, macochę oraz ojczyma lub osoby przysposabiające, mogą otrzymać 4000 zł zasiłku. Świadczenie to może otrzymać również pracodawca lub gmina, który musi pokryć koszt pogrzebu. 

 

Formalności w domu pogrzebowym

Posiadanie karty oraz aktu zgonu daje podstawę do tego, by dokonać formalności pogrzebowych, skontaktować się z pracownikiem domu, który pomoże ustalić szczegóły, takie jak wyznaczenie daty pogrzebu oraz kremacji, jeśli ciało zmarłego ma jej podlegać, wybór trumny lub urny oraz cmentarza. Kwestie dotyczące montażu i kosztu pomnika zazwyczaj są ustalane po pogrzebie. Zakres usług domu pogrzebowego obejmuje przewiezienie ciała do chłodni lub na kremację, organizację konduktu żałobnego, a także kosmetykę oraz przebranie ciała do pochówku i druk klepsydr. Natomiast do administracji cmentarza należy zgłosić się w sprawie wykupienia kwatery, w której będzie pochowany zmarły.

Zazwyczaj o sprawach takich jak strój do pochówku oraz ew. kremacji decyduje rodzina zmarłego, zazwyczaj w oparciu o wcześniejsze ustalenia, jeżeli był osobą, która długo chorowała. Wiele elementów można zorganizować samemu np. poprzez zamówienie oprawy muzycznej, nekrologów, kwiatów oraz wieńców lub przygotowanie pogrzebu świeckiego. Wszystkie te formalności można załatwić korzystając z pomocy administracji cmentarza oraz domu pogrzebowego.