Ekshumacja zwłok – jak wygląda?

W większości kultur zwłoki osoby zmarłej są traktowane z dużym szacunkiem. Zazwyczaj oznacza to, że pochowane szczątki pozostają w jednym miejscu. Niekiedy konieczne jest jednak ich ponowne zbadanie lub przeniesienie – wymagana jest więc tzw. ekshumacja. Jak przebiega ten proces? Temat ten omawiamy w naszym artykule.

Ekshumacja zwłok – podstawowe przepisy

Wszystkie najważniejsze informacje dotyczące ekshumacji (jej przebiegu, wymogów prawnych, osób, które mogą ją przeprowadzić) są wyszczególnione w polskim prawie. Na uwagę zasługują przede wszystkim takie dokumenty, jak:

  • Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych,
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków,
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi.

Jak przebiega proces ekshumacji zwłok? 

Jak wygląda proces ekshumacji zwłok? Kluczowe znaczenie ma staranne planowanie i trzymanie się wyznaczonych procedur. Poszczególne etapy przeprowadzane są przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami i pozwoleniami. Niezbędne jest także otrzymanie zgody od administratora cmentarza oraz powiadomienie Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego.

Sama ekshumacja polega na wydobyciu zwłok z grobu. Daje to możliwość przeprowadzenia kolejnych działań, takich jak oględziny, sekcja zwłok albo po prostu przeniesienie ciała do innej lokalizacji.

Szczegółowy przebieg ekshumacji zależy przede wszystkim od tego, ile czasu upłynęło od śmierci – czy ciało jest w stanie rozkładu, czy też pozostał z niego sam szkielet. Co ważne, wszelkie użyte podczas ekshumacji zwłok narzędzia (takie jak mata do składowania ziemi z grobu czy skrzynia na trumnę) muszą zostać niezwłocznie umyte oraz drobiazgowo zdezynfekowane.

usypana góra piachu z łopatami 1