Dlaczego ekshumacja zwłok może być przeprowadzona tylko w wyznaczonym okresie czasu?

Ekshumacja to proces polegający na wydobyciu ciała z miejsca jego spoczynku. Istnieją dwa główne powody, które mogą być powodem takiego działania. Pierwszy ma związek z koniecznością dokonania oględzin i badań (np. w przypadku podejrzenia przestępstwa). Drugim motywem jest chęć przeniesienia zwłok w inne miejsce.

Należy jednak pamiętać, że ekshumacja powinna przebiegać zgodnie z wyznaczonymi zasadami. O czym warto pamiętać? Temat ten omawiamy w naszym artykule.

Warunki przeprowadzenia ekshumacji zwłok

Informacje o tym, jak powinna zostać przeprowadzona ekshumacja zwłok, są dostępne w polskim prawie. Główne zasady, o których należy pamiętać to m.in.:

  • konieczność posiadania zgody zarządców cmentarza i Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego,
  • obowiązek stosowania środków ochrony osobistej przez osoby dokonujące ekshumacji,
  • w przypadku, gdy ekshumacja dokonywana jest przed upływem 20 lat od pochówku, zachodzi konieczność wydobycia zwłok wraz z trumną, którą bez otwierania umieszcza się w skrzyni wybitej blachą,
  • wszelkie użyte narzędzia należy niezwłocznie umyć oraz zdezynfekować.

Dlaczego ekshumacja jest przeprowadzana jedynie w określonym czasie?

Bardzo ważne jest pamiętanie o tym, że ekshumacja nie jest przeprowadzana przez cały rok. Według polskiego prawa może być wykonywana jedynie w okresie od 16 października do 15 kwietnia. W szczególnych przypadkach dostępna jest opcja wyboru innego terminu, jednak konieczne jest zatwierdzenie go przez Powiatowy Inspektorat Sanitarny. Ekshumacja powinna odbywać się w godzinach porannych.

Dlaczego stosuje się takie wymogi? Przede wszystkim dlatego, by ograniczyć niebezpieczeństwo związane z przeprowadzaniem ekshumacji. W miesiącach jesiennych i zimowych ryzyko oddziaływania szkodliwych bakterii i wyziewów jest nieco mniejsze.

Dodatkowo osoby przeprowadzające cały proces, a także obserwatorzy powinni stosować środki ochronne określone przez Inspektorat Sanitarny.

odkopana trumna w grobie 1