10 rzeczy, których lepiej nie robić na pogrzebie

Zasiłek pogrzebowy to jednorazowe świadczenie pieniężne, które ma na celu pokrycie kosztów związanych z organizacją pogrzebu. W Polsce przepisy dotyczące tego świadczenia są regulowane przez ustawę o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Uroczysty pochówek jest sposobem na oddanie hołdu zmarłemu przez jego krewnych, przyjaciół i znajomych, a dla najbliższej rodziny zmarłego często staje się ostatnią okazją do wyrażenia swego przywiązania i uczczenia osoby, która odeszła. We właściwym przeżywaniu ceremonii pomagają tradycyjne obrządki religijne i zwyczajowo odprawiane rytuały, w których właściwym zorganizowaniu pomaga wybrany zakład świadczący usługi pogrzebowe. W Białymstoku firmą, która specjalizuje się w przygotowaniu podniosłej oprawy, jest Dom Pogrzebowy Gąsowski i Gawrylik. Warto też pamiętać, że dla utrzymania właściwej atmosfery ważne będzie również odpowiednie zachowanie uczestników. Przekonajmy się, czego nie wypada robić na pogrzebie.

Jakie zachowania będą niestosowne podczas pogrzebu?

Zachowanie w trakcie uroczystości pogrzebowej powinno być dopasowane do sytuacji i przebiegu mającego podczas niej miejsce obrządku religijnego. Ważne będzie unikanie gestów, które mogłyby obrazić innych uczestników ceremonii lub zakłócić im skupienie czy modlitwę. Niepożądane okaże się prowadzenie głośnych rozmów w czasie nabożeństwa czy ostentacyjne korzystanie z telefonu komórkowego. Należy też pamiętać o dostosowaniu się do wybranego ceremoniału i przestrzeganie ogólnie przyjętych zasad uczestnictwa w zgromadzeniach religijnych. Lepiej też nie akcentować zbyt silnie własnego wyznania, jeżeli pochówek ma charakter świecki. Warto też unikać przesadnego okazywania swoich uczuć wobec zmarłego, ponieważ może to być kłopotliwe dla pozostałych uczestników pogrzebu.

O czym pamiętać, przygotowując się do pogrzebu?

Wybierając się na pogrzeb, należy pamiętać o przygotowaniu odpowiedniego stroju. Ogólnie przyjęte jest noszenie kolorów związanych w naszej tradycji z żałobą, a więc przede wszystkim czerni. Ubranie może być jednak również po prostu utrzymane w ciemnej tonacji. Zwyczajem jest też przynoszenie wieńców i kwiatów oraz składanie kondolencji najbliższym.

 

pogrzeb