Ekshumacja zwłok

Ekshumacja zwłok polega na wydobyciu ludzkich zwłok lub szczątków (za zwłoki uważa się ciała osób zmarłych, zaś szczątki – to popioły powstałe wskutek kremacji zwłok, przy czym w obu przypadkach zasady postępowania są takie same) z miejsca pochówku w celu przeniesienia ich do innego grobu. Najczęściej rodziny zlecają przeprowadzenie ekshumacji, gdy bliska osoba została pochowana w znacznej odległości od ich miejsca zamieszkania lub kiedy chcą przenieść jej szczątki do rodzinnego grobowca.

Wykwalifikowany personel Domu Pogrzebowego Gąsowski dysponuje sprzętem niezbędnym do przeprowadzenia ekshumacji oraz samochodami odpowiednio przystosowanymi do przewozu zwłok i szczątków ludzkich.

Istnieją pewne regulacje i wymagania formalne związane z ekshumacją zwłok.

  • musi być ona przeprowadzona w okresie od 16 października do 15 kwietnia – inny termin musi zostać zatwierdzony przez Powiatowy Inspektorat Sanitarny,
  • wymagane są zgody na przeprowadzenie ekshumacji od zarządców cmentarzy: tego, na którym aktualnie znajdują się szczątki oraz tego, na który  zostaną przeniesione szczątki,
  • konieczna jest także zgoda Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego