Balsamacja (Tanatopraksja)

Najbardziej skuteczną metodą aby zlikwidować wszelkie oznaki śmierci, doprowadzić do naturalnego wyglądu i pozbawić je wszelkich bakterii zagrażających nam jest Tanatopraksja (Balsamacja) którą się wykonuje ze względów:

-sanitarnych
-higienicznych
-estetycznych
-praktycznych
-prawnych
-psychologicznych
-ze względu na normy prawne.

To współczesne i dobrze zorganizowane działanie polegające na całkowitym i fachowym zajęciu się ciałem zmarłego jest coraz bardziej powszechne wśród otoczenia pogrzebowników choć nie wszyscy są jeszcze do tego przekonani, balsamacja jest skuteczna i względnie tania.

Jest to troska o przyzwoitość i estetykę poprzez likwidowanie oznak choroby,cierpienia,urazów wskutek skorygowania widocznych następstw przemian pośmiertnych. Po tanatopraksji zmarły wygląda jakby zasną,znikają wszelkie zasinienia i plamy opadowe,cera jest naturalna,nie odwodniona.Tanatopraksja odpowiada trosce o higienę i względy sanitarne,gdy ciało zmarłego ma przez jakiś czas przebywać w domu przed pogrzebem,jak i wobec potrzeby przygotowania zmarłego do publicznego wystawienia,rodzina i osoby zgromadzone w okuł zmarłego mogą czuć się bezpiecznie gdyż ciało jest całkowicie wysterylizowane i pozbawione bakterii gnilnych niebezpiecznych dla człowieka.Nie następują również nie oczekiwane zmiany spowodowane np.poprzez chorobę.

Po zabiegu ciało nie ulega procesom gnilnym i przemianom pośmiertnym, może być eksponowane w temperaturze pokojowej przez długi czas bez obawy , że zajdą niekorzystne zjawiska zmieniające wygląd zmarłego.Zabieg jest szczególnie przydatny w przypadkach wystawienia publicznego,transportu zwłok na większe odległości ,konieczności przechowania zwłok w chłodni przez dłuższy czas np.jeżeli trzeba opóźnić datę pogrzebu lub przy braku dostępu do chłodni.

Zabieg tanatopraksji nie przeszkadza w późniejszej kremacji zwłok. W niedługim czasie zabiegi tanatopraksji będą rzeczą normalną przy każdej usłudze pogrzebowej, klienci będą zlecać firmom pogrzebowym wykonanie takiego zabiegu w niektórych przypadkach Tanatopraksja jest wymogiem administracyjnym ( np: przy transporcie  zwłok do niektórych państw). W większości krajów Unii Europejskiej zabiegi balsamacji są wykonywane w ponad 90% a więc aspekt higieniczny i sanitarno-epidemiologiczny jest oczywisty, nadto zabieg jest bezpieczny dla środowiska i otoczenia.