AKT ZGONU

Karta zgonu podlega rejestracji w Urzędzie Stanu Cywilnego w miejscu zgonu.

Wymagane dokumenty do rejestracji zgonu:

* karta statystyczna wraz z kartą zgonu
* dowód osobisty lub paszport osoby zmarłej
* dowód osobisty osoby zgłaszającej

Karta zgonu zawierająca adnotacje USC dotyczącą rejestracji zgonu stanowi podstawowy dokument niezbędny do podjęcia czynności związanych z pochowaniem osoby zmarłej.